I got back from Virgina Beach this past Saturday, after attending a very good conference, where I learned a lot of new an exciting stuff… And of course it was very good to meet up with the “gang” again.

This year I did a presentation on Powershell (wow 1 hour and 20 min goes past fast, when you are having fun)
As the presenter rookie I am, I was not able to time my presentation, so when time was up, even went 10 min over time, I still missed about a third of the presentation. So to make up for that, I will post all the scripts and the prensentation in its entirety, so hope you will find it usefull.

There was a question on the Minasi forum asking if someone had written a batch script to ping a bunch of servers.. So I thought: ” I have’nt, but I would like to try”.
So I started putting a few lines of batch code together, here is what I came up with.
[sourcecode lang=”css”]

REM Ping Servers Script

@echo off
for /f “tokens=*” %%a in (servers.txt) DO call :pingStuff %%a
REM Here I run through a .txt file called servers.txt, and jump to “Pingstuff” with every line from the file, parsing the servername in the %%a variable

:pingStuff
Ping -n 1 -w 100 %1 | find /i “TTL” > NUL
REM Here I ping the server 1 time. %1 is a placeholder for the 1st parameter passed to the function, here it is the servername, then I look for
REM TTL, if TTL is found in the ping result (if the ping is successful) I do nothing, if it is not there I jump to the “failure”, and output the server name
REM to the screen.
if errorlevel 1 goto failure

goto end

:failure
echo Address %1 is not responding.

:end
[/sourcecode]

What I will end up with is a list of computers that are not responding, and all successful pings will not be written to the screen.

Så er jeg kommer til USA, selv om jeg var lige ved at misse flyet fra Bruxelles til Washington.. Landede var ude af flyet kl 11.00 i Bruxelles, og skulle med fly videre kl 11.25… Det tog 24 minutter i raskt trav at nå til den gate, jeg skulle flyve fra… Så det var heldigt at jeg ikke skulle tisse eller noget.

Men jeg nåede frem til Washington ca 20 min tidligere end beregnet, på grund at medvind det meste af vejen.

Da vi var kommet ud af flyveren blev vi kørt over til hovedterminalen, hvor vi skulle hente vores baggage, og igennem tolden.. For engangs skyld skete det hurtigt og smerte frit, min kuffert var en af de første, og der var ikke kø i tolden…

Så skulle jeg ud og finde en bus, der kunne køre mig over til biludlejningsfirmaet… Da jeg så blev sat af derovre, spurgte chaufføren, hvad det var for en bil jeg havde booket… det sagde jeg så, så fortalte han at jeg bare skulle sætte mig ind og tage en af dem som holdt på pladsen…Det syntes jeg lød lidt for specielt, så jeg stillede mig alligevel i kø til skranken,og fik mere eller mindre at vide, at jeg bare skulle gå ud og vælge en bil.. Nøglen sad i dem alle sammen… Så jeg tog en knaldrød Cadillac DTS.

Det er en stor bil, skulle jeg lige hilse at sige… Skal nok lige lægge nogle billeder på lidt senere…